บอร์ดเสียบอักษร

ใช้สำหรับเสียบตัวหนังสือ สีขาว-สีทอง บอร์ดเสียบอักษบอร์ดเสียบอักษรกำมะหยี่  บอร์ดเสียบอักษรขาตั้งตรง บอร์ดเสียบอักษรฐานกลม

cr : https://www.nipponmultiboard.com/