กระดานไวท์บอร์ดกระจก

การโน็ตการเขียนเปลื่ยนไป บอร์ดกระจก เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีมากกว่าการเขียนในห้องประชุมเป็นเครื่องประดับในห้องประชุมดูแล้วกว้างขึ้น และแข็งแรงกว่ากระจกธรรดาประมาณ5เท่า